Leraren in NOOD! – 2 –

1768

Vanmiddag (5-10-2019) hebben de Stichting Integratie en Participatie Nieuwkomers, het Victim Educator Platform samen met het International Broken Chalk Platform in Den Haag gedemonstreerd. Zij hebben specifiek aandacht gevraagd voor de vele tienduizenden Turkse collegae-leraren die op dit moment worden gemarteld, in gevangenschap verkeren, zijn verbannen en zelfs zijn gedood vanwege onderdrukking in hun geboorteland Turkije. Het probleem betreft natuurlijk ook leraren uit veel meer landen maar deze in Den Haag demonstrerende groep bestaat uit louter gevluchte Turkse leraren.

Dat deze mensen hun land ontvlucht zijn en daarbij alles, maar dan ook, alles hebben achtergelaten, is op zich een menselijk drama. Wat hiervan ook de oorzaak en aanleiding mag zijn. Niets kan een dergelijk menselijk drama op deze enorme schaal legitimeren.

Sinds de ‘vermeende’ couppoging van 15 juli 2016 in Turkije zijn er door het regime van president Erdoğan grote groepen ‘vijanden’ benoemd. Desgevraagd antwoordden de vandaag demonstrerende Turkse leraren dat zij allemaal lid zijn van de zogenaamde ‘Hizmet-beweging’ die in verband wordt gebracht met de Turkse geestelijke leider Fethullah Gülen. Door het Turkse regime van president Erdoğan is de heer Gülen ervan beschuldigd achter deze vermeende couppoging te zitten. Ik heb inmiddels diverse formele vertegenwoordigers en contacten van de heer Gülen gesproken die allen met klem en kracht ontkennen dat deze man ook maar iets te maken heeft met de vermeende couppoging. Zij stellen dat het president Erdoğan zelf is die deze couppoging in scene heeft gezet teneinde de legitimering te krijgen om met zijn politieke vijanden voor eens en voor altijd af te rekenen.

Dit afrekenen doet hij onder andere door zijn vijanden te bestempelen als ‘terrorist’. Ook de Hizmet-beweging is zo de dupe geworden met het stigma van ‘terrorist’.

Ik heb inmiddels ook diverse mensen uit verschillende Turkse stromingen gesproken en deze gericht ondervraagd. Ik ben begonnen met de aanhangers van de huidige Turkse president. Zij noemen de leden van de Hizmet-beweging ‘Feto’ wat zoveel wil zeggen als ‘Fethullah-Terrorist’. Mensen die de vermeende couppoging hebben uitgevoerd. Op mijn vraag of ze zeker weten dat deze beweging daar achter zit, antwoordt iedereen ontkennend. Ze weten het niet zeker maar ze zeggen het omdat ze dat van de Turkse media hebben begrepen. Omdat ook de onafhankelijke vrije Turkse media allemaal om zeep zijn geholpen, is er geen tegengeluid en kun je één op één het Turkse nieuws als propaganda beschouwen. Het is een eenzijdige belichting van de vermeende ‘werkelijkheid’ van het Turkse regime zelf. Iedere in Nederland wonende persoon van Turkse origine die zijn of haar nieuwsgaring heeft afgestemd op Ankara of Istanbul, krijgt dus geen objectief nieuws. Al de Turkse mensen die óf neutraal staan tegenover Erdoğan of hem aanhangen zeiden ook allen, desgevraagd, niet te geloven dat de mensen van de Hizmet-beweging terrorist zijn. De naam ‘Feto’ is een naam die bij hen is ingedruppeld via de media en dus is blijven hangen.

De ongeveer dertig leraren die vandaag in Den Haag demonstreerden liepen over van horrorverhalen die ze allemaal aan den lijve hebben meegemaakt. De rode draad is dat zij onmenselijk hebben geleden en beroofd zijn van al hun bezittingen, hun baan en inkomen en al hun zekerheden. Het ergste is nog wel dat als een geliefde in Turkije zou sterven, zij niet naar Turkije terug kunnen voor persoonlijk afscheid en de begrafenis. Als je dit zo hoort is er een waar terreurbewind actief in Turkije. Dit terreurbewind maakt het leven van de vermeende tegenstanders van het huidige Turkse bewind tot een ware hel.

Dé vragen die nu bij mij overblijven zijn:

  1. “zijn dit mensen met terroristische motieven?”;
  2. “Moeten we bang zijn dat wij met deze mensen het ‘paard van Troje’ binnenhalen?” en
  3. “hoe weten we nu zeker dat het goed zit met deze ‘leraren’?”.

We kennen hen niet en het is allemaal zo onwaarschijnlijk onmenselijk wat je ziet dat het bijna ongeloofwaardig is. We gaan massaal op vakantie in Turkije en we hebben hier toch niets van gemerkt daar? Waarom zou een land haar hoogopgeleide inwoners het land uit schoppen: een ware ‘braindrain’? Zit hier wat meer achter?

Ik besloot verder te graven naar feitelijke antwoorden of in ieder geval argumenten met een zeer hoog geloofwaardigheidsgehalte.

Nu zijn de leden van de Hizmet-beweging vrijwel allemaal hoger- of hoogopgeleide mensen zoals rechters, artsen, advocaten, leraren, ambtenaren en zo meer. Mensen die allemaal een goed bestaan hebben en nu hadden in Turkije. In ieder geval een bestaan waarvoor je niets in de waagschaal wilt leggen. Wat je hebt, wil je graag houden.

Van terroristen (o.a. de IS-gangers) is algemeen bekend dat zij niets hebben, geen erkenning en ook geen toekomst. Mensen dus die niets te verliezen hebben en ook gemakkelijk te manipuleren zijn. Mensen in de Hizmet-beweging kwalificeren dus allemaal niet. Dit is het eerste argument dat aantoont dat de Hizmet-leden geen enkel belang hebben om terrorist te zijn. Ze hebben immers allemaal heel veel te verliezen.

Van een rechter weten we dat hij is ingezworen en derhalve onafhankelijk is in diens rechtspraak. Ook deze kan dus geen terrorist zijn. Een arts heeft eveneens een eed afgelegd dat hij mensen zal genezen en ook dit beroep is onverenigbaar met terrorisme. Een advocaat eveneens. Hoe zit het nu met leraren? Ik vroeg het vandaag aan één van de aanwezigen. Zie het interview bij dit artikel. 

Als je zo alle beroepsgroepen afloopt die de leden van de Hizmet-beweging vertegenwoordigen, dan kun je hard stellen dat deze mensen allen geen enkel belang hebben om terrorist zijn.

Wel kan ik inmiddels hard stellen dat het huidige Turkse regime een waar terreurbewind voert. Meer passend zou het nu zijn hen ‘ETO’ te noemen: ‘Erdoğan-terrorist’. Het wordt hoog tijd dat de internationale vrije landen via de Verenigde Naties hun stem laten horen om via deze weg een einde te maken aan deze onmenselijke praktijken.

Turkije heeft inmiddels vanuit Europa miljarden euro’s ontvangen om Syrische vluchtelingen in hun regio op te vangen. In plaats daarvan schoppen ze nu hun eigen hoogopgeleide inwoners als vluchtelingen onze kant op. Wordt vervolgd▪

Cees Buys

correspondent van AmsterdamDaily.nl