Multi religieus het parlementair jaar geopend

2655

Het is al weer de twintigste keer dat voorafgaand aan de Troonrede in de Grote Kerk te Den Haag dat vandaag, 17 september 2019, een interlevensbeschouwelijke bezinnings-bijeenkomst werd gehouden. Traditiegetrouw zijn daarbij, naast vele kinderen, ook een aantal ministers en hun partners aanwezig alsmede ook andere later in de Ridderzaal genodigde gasten zoals ambassadeurs. Ook de vertegenwoordigers van de diverse in Nederland actief zijnde religies zijn daarbij aanwezig.

De Stichting Prinsjesdagviering organiseert jaarlijks dit evenement dat dit jaar in het teken stond van het herstel van onze planeet. Parochievicaris Ad van der Helm beet het spits af als voorzitter van deze stichting met zijn Woord van Welkom. Vele jongeren vroegen indringend aandacht voor onze planeet die inmiddels behoorlijk breed is aangetast vanwege de wereldwijde ‘hebzucht’. Ze deden een appèl op de aanwezige bewindslieden nu toch vooral naar hen te luisteren en hen hierin zeer serieus te nemen. Het kon, volgens hen, niet zo zijn dat de ouderen nu hun verantwoordelijkheden niet of onvoldoende nemen waardoor onze jeugd straks met de onoverkomelijke ellende van nu wordt opgescheept.

Er werd ook prachtig gezongen en het geheel was zeer indringend en aansprekend: wanneer worden we nu eens wakker en gaan we daadwerkelijk eens effectief aan het werk om de massale ‘sloop’ van onze aarde te stoppen.

Wat iedereen opviel was dat de aanwezigheid van onze minister-president, Mark Rutte, bijzonder populair was bij de kinderen in de kerk. Vele kinderen moesten op de foto met hem en zo geschiedde. Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Dit legt overigens wel een bijzondere claim op de heer Rutte om met name voor die jeugd hun toekomst leefbaar te houden. Noblesse oblige!

Na afloop nam rabbijn Awraham Soetendorp de aanwezige kinderen nog mee in een stuk Joodse zang waarbij het overduidelijk was dat de kinderen hierin ook graag meegingen. Al met al een zeer geslaagd evenement waarbij vrijwel iedere religie in Nederland aan het woord kwam en ook aandacht heeft gevraagd voor het heil van onze aarde vanuit het uitgangspunt dat God, als Schepper van de hemel en de aarde onze planeet als eigendom heeft en de mens slechts de rentmeester over Zijn creatie is. Dat het dus beslist niet de bedoeling is dat de mens Gods creatie verwoest. Iets dat nu wel gaande is.

Stop! Nu het nog kan en tref maatregelen om de vernietiging te stoppen van de aarde en dus van ook ons als mensen daarop.

En God zei: “Ik weet wat jullie niet weten!”

Cees Buys, journalist