Politiek loopt nu in haar eigen mes

474

Door: Cees Buys, correspondent van AmsterdamDaily.nl 

Jarenlang is ze gewaarschuwd, onze landelijke regering en het gehele politieke apparaat met daaronder zelfs het ambtelijk bestel. Jarenlang bleef ze ook doof voor de waarschuwingen (van de oppositie, bedrijfsleven en veel meer betrokkenen) en nu is het dan eindelijk zover. Op 4 november 2019 werd in Pakhuis ‘de Zwijger’ in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) onder het thema #PersVeilig. Bij deze meeting was onder andere minister Grapperhaus aanwezig alsmede het hoofd van het OM, de heer Gerrit van der Burg. Over de gehele linie een wat lauwe bijeenkomst waarbij met name de losse woorden van de geïnterviewden boekdelen spraken. Voor de goede verstaander werd duidelijk dat de veiligheid in Nederland er dramatisch slecht voorstaat.

Winfried Baijens, presentator bij de NOS, modereerde en waar het startte met de persveiligheid in Nederland anno nu, verruimde het thema zich al snel naar de algehele veiligheid in Nederland. Hulpverleners bij ambulance, brandweer en ookpolitieagenten worden steeds vaker lastig gevallen bij de uitoefening van hun vak. Nu zijn ook de journalisten aan de beurt. Diverse korte filmpjes illustreerden enkele incidenten waarbij journalisten ernstig in het nauw kwamen bij de uitoefening van hun werk. Het incident recentelijk met de jongeren op Urk was ook zichtbaar en zo veel meer beelden. 

Gerrit van der Burg drong er toch vooral op aan aangiftes te blijven doen als dergelijke incidenten je overkomen. Trek zelf een ‘tolerantiegrens’ en wordt deze grens overschreden, doe aangifte. Dit OM-hoofd meldde inmiddels, bij aangiftes in deze, een versnelde afhandelingsprocedure te hebben afgesproken met een 200% strafmaat. In ongeveer dezelfde ademtocht meldde Van der Burg dat van de 3.500 afgevloeide politiemensen in de afgelopen bezuinigingsperiode er ruim 1.000 weer terug zijn waarvan 300 in een bewakingsrol. Hij sprak ervan het ‘handhavingstekort niet langer te handhaven’(lees: het handhavingstekort op te lossen) en gaf ook toe dat bij diverse politiebureaus eerst de districtchef gemobiliseerd moest worden eer aangifte gedaan kon worden. Tevens hoorden we in de zaal dat in Flevoland de helft van de aangiftes niet in ontvangst wordt genomen. Alma M., auteur en journalist, antwoordde desgevraagd geen aangifte te hebben gedaan na alle haat-mails en doodsbedreigingen die ze ontving nadat zij in de bus naar Dokkum was tegengehouden (u weet nog wel: de anti-zwarte Piet demonstratie). Alma kon het niet aan bij het opmaken van het proces verbaal zich (alsnog) te verdiepen in al die ‘e-mail bagger’ die over haar was uitgestort. Een zeer valide en ook begrijpelijk argument. Haar vrienden en geliefde hebben deze rol van haar overgenomen. Vele politiemensen weten niet dat ‘iemand anders’ namens de gedupeerde ook aangifte kan doen. Dit is juridisch mogelijk en zou in deze situatie zeker soelaas hebben geboden. Ook de Wet op de Bronbescherming werd nog even aangestipt waarbij minister Grapperhaus en passant nog meldde dat journalist Robert Bas (de onlangs door de rechter gegijzelde journalist)schadevergoeding kan gaan claimen. 

Rode draad is het feit dat velen in Nederland een steeds korter lontje krijgen en de agressie is inmiddels een structureelprobleem in Nederland. Journalisten kunnen al op ‘de-escalatietraining bij de NVJ en velen blijven ook al bewust aan de zijlijn staan als ze het veld ingaan, ergens op een veilige afstand van het gejoel. NOS heeft een veiligheidsprotocol en ook veiligheidsplannen maar onder andere Omroep Flevoland heeft dat niet. Meer tips en tricks kwamen voorbij maar het agressie-probleem bleef echter onaangeroerd aanwezig. Er zijn inmiddels veel té veel geweldsincidenten dat we allang niet meer het woord ‘incident’ mogen gebruiken. Het is een structureel landelijk probleem geworden. Grapperhaus meldde voorts dat er bij politie en justitie nog heel veel moet gebeuren om aangiftes serieus te nemen maar dat ze nu wel ‘ver kunnen komen’. Veel goedbedoelde woorden maar ze bleven hol. De € 110 miljoen extra voor de bestrijding van de grote criminaliteit betekent volgens hem dat er nog eens 150 politiemensen aan de korpsen onttrokken gaan worden. Grapperhaus bevestigde dat in de afgelopen jaren 3.500 politiemensen zijn wegbezuinigd. Hij meldde verder dat het aantal geweldsincidenten zeer sterkis toegenomen en dat hij dit probleem niet in één jaar kan oplossen. Hij repte nog van: ”het is een kwestie van de juiste kanskaart trekken”. Ook de rechterlijke macht is zwaar onderbezet. Feitelijk kun je zeggen dat door het handelen van de landelijke overheid met zijn decennia lange, structurele bezuinigingsdrift en vooral door het niet adequaat optreden van de achtereen volgende regeringen Rutte, Nederland nu structureel onveilig is geworden. Burgers voelen vaak een verlammende angst: Wie kan ons nog beschermen? 

Grapperhaus benoemde verder die burgers die in de afgelopen jaren bovenmatig alcohol en ook (party)drugs hebben gebruikt. Met name zij houden door hun ‘excessieve gebruik’ het drugscircuit in stand en tast ongemerkt, bij veelvuldig drugsgebruik, hun hersenfuncties aan. Deze mensen bepalen, volgens hem, in hoge mate deze maatschappelijke verruwing.

Het zou zomaar kunnen dat deze minister van Justitie en Veiligheid gelijk heeft. Het zou ook zomaar kunnen dat er grote groepen stemmers zijn die zich niet serieus genomen voelen door de huidige dames en heren politici, die met ‘slimme rekentrucjes’, het regeren (wederom) naar zich toe hebben getrokken terwijl het electoraat met hun uitgebrachte stem toch echt een andere koers wilde. Als de onmacht toeslaat, heeft dit ook zeker invloed op het gedrag van vele mensen.

Het feit dat onze huidige minister Grapperhaus zelf melding maakte dat de “maatschappij krankzinnig is verruwd” maakt één ding duidelijk: Nederland is niet meer veilig voor haar burgers. Wordt vervolgd▪