Prof. Dr. Anwar Alam: Hoopvol over de toekomst van Hizmet-beweging

697

Door: Cees Buys, cultureel correspondent van AmsterdamDaily.nl

Enige jaren geleden had niemand gehoord van ene Fethullah Gülen. Toen ons via de Tv-beelden de vermeende couppoging in Turkije werd getoond op 15 juli 2016, werd deze Turkse geestelijke moslimleider direct door de Turkse overheid beschuldigd dat deze man achter die couppoging zou zitten. De heer Gülen heeft weliswaar via diens woordvoerders diverse malen laten weten hier allemaal niets mee van doen te hebben maar dat was voor het huidige Turkse regime geen reden het daarbij te laten zitten. Sinds 1999 verblijft Gülen in de VS (in Philadelphia in de staat Pennsylvania). De Turkse regering heeft echter tot op heden nooit hun beschuldigingen jegens Gülen hard kunnen maken. De VS weet exact hoe het zit en is dan ook niet ingegaan op het uitleververzoek van de Turkse overheid. 

Wat nu wel of niet duidelijk is over de hier vermelde mislukte couppoging in Turkije, wil ik nu niet ingaan. Het artikel in de SDB van 19 februari 2017 geeft hierover de nodige duidelijkheid. Iedere lezer kan zo voor zichzelf een genuanceerder beeld creëren over hetgeen zich hier heeft afgespeeld.

Er zijn inmiddels echter veel meer autoriteiten die diepgravend onderzoek hebben gedaan naar de persoon Gülen en diens gedachtegoed. Eén van hen is Professor Anwar Alam (klik hier voor relevante achtergrond informatie).

​​​

Op 4 november 2019 vond in één van de Amsterdamse Aristo-zalen de boeklancering plaats van de Indiase Professor dr.Anwar Alam van zijn meest recente boek: “For the sake of Allah” met ISBN: 9781682060223

Op 4 november 2019 vond in één van de Amsterdamse Aristo-zalen de boeklancering georganiseerd door platform INS plaats van de Indiase Professor dr. Anwar Alam van zijn meest recente boek: “For the sake of Allah” (bestellen kan via hier).

Hizmet’s toekomst ziet er goed uit


Anwar Alam heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar zowel de heer Fethullah Gülen alsmede naar de oorsprong, ontwikkeling en verhandeling van diens volgelingen in de zogenaamde ‘Hizmet-beweging’.

Deze bijeenkomst werd bijgewoond door onder andere Nederlandse schrijvers, academici en zakenmensen. Professor Anwar Alam zei aan het begin van zijn toespraak dat de toekomst van de Hizmet-beweging zich geen zorgen hoeven te maken over hun toekomst. Ze staan immers open voor dialoog met andersdenkenden of ook andersgelovigen, voor onderwijs, universaliteit, geloof, discipline en verandering.

Rode draad in zijn betoog: “Ik maak me geen zorgen over de toekomst van de Hizmet-beweging”. 

Anwar Alam heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar zowel de heer Fethullah Gülen alsmede naar de oorsprong, ontwikkeling en verhandeling van diens volgelingen in de zogenaamde ‘Hizmet-beweging’. 
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door onder andere Nederlandse schrijvers, academici en zakenmensen. Professor Anwar Alam zei aan het begin van zijn toespraak dat de toekomst van de Hizmet-beweging zich geen zorgen hoeven te maken over hun toekomst. Ze staan immers open voor dialoog met andersdenkenden of ook andersgelovigen, voor onderwijs, universaliteit, geloof, discipline en verandering.

De rode draad in Alam zijn betoog was: “Ik maak me geen zorgen over de toekomst van de Hizmet-beweging”.

Prof. Alan kwam hier in zijn toespraak op terug met zijn waarneming dat leden van de Hizmet-beweging inmiddels zeer succesvol zijn buiten Turkije. Hij ziet een sterke persoonlijke ontwikkeling bij deze mensen. Zelfs de heksenjacht door Turkse president Erdoğan op volgelingen van Gülen, kan hen niet stoppen. Al zijn ze alles afgenomen, het positivisme en de innerlijke kracht maakt dat deze mensen opveren ‘als was er niets gebeurd’.

De heksenjacht van de AKP door Erdoğan tegen de Hizmet-beweging, is raar en laat zien dat Erdoğan een andere koers is gaan opvaren. Want eigenlijk is Hizmet geen politieke beweging terwijl president Erdoğan hen wel als een politieke rivaal beschouwt, zo stelde hij.

Prof. Anwar Alam, wees erop dat de Hizmet-beweging, naar zijn zeggen, een ‘vrijwilligersbeweging op zoek naar Gods tevredenheid’ is. De titel van zijn laatste boek is dan ook: “omwille van Allah” met als subtitel: “de oorsprong, ontwikkeling en verhandeling van de Gülen-beweging”.

Hij stelt verder: “sommige moslims laten een bom tot ontploffing komen en zeggen dan dat ze het omwille van Allah doen, dit staat haaks op wat de leden van de Hizmet-beweging zeggen en doen ‘omwille van Allah’. Je ziet dus precies het tegenovergestelde bij Hizmet. Zij hebben met name respect voor mens, dier en natuur en achter Gods Heilige Liefde als hun drijfveer. Deze volgelingen van Gülen proberen een ‘nieuwe wereld’ te bouwen vanuit de drijfveer van Gods Liefde. Beslist niet via enige gewelddadige weg. Dat is waarom zij duizenden onderwijsinstellingen hebben gesticht in honderden landen over de hele wereld. Zij doen dit vanuit hun Liefde voor God en dus omwille van Allah. Hiermee bedoelen ze onze aller Hemelse Vader. Fethullah Gülen nodigde als religieus geleerde mensen uit vrijwilligerswerk te doen. Met respect voor de mensen en vanuit alle oprechtheid. Velen van de Gülen-volgelingen reageerden op deze uitnodiging en werden vrijwilliger. Als we daarom bij ‘omwille van Allah’ aan een groep gaan denken, dan moet dat Hizmet zijn omdat zij constructief bezig zijn op globale schaal met vele duizenden vrijwilligers voor de bestwil van de mensheid.


Prof Anwar Alam stelt verder dat oprechte waarden en menselijke relaties centraal staan ​​in de beweging. Hij benadrukte dat Gülen “een religieuze man van vrede was en daarmee boven politiek, macht en materie uit steeg. Hij zegt verder dat Gülen’s bijdrage aan de wereldvrede en verzoening hoofdzakelijk spiritueel en cultureel is. “Gülen hecht belang aan de geest van religie, niet aan formalisme”.

Iedereen die meer te weten wil komen over de Hizmet-beweging en wat hen drijft, doet er verstandig aan dit boek te lezen van Professor Anwar Alam. Het is in begrijpelijk Engels geschreven en een belangrijke bron voor westerse lezers die nieuwsgierig zijn naar de Hizmet-beweging.

Alle boeken zijn tijdens deze boeklancering uitverkocht met dank aan het Amsterdamse
Platform INS
, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Hizmet-beweging▪