Veel Vluchtelingen-Veerkracht (VVV) in AZC ‘s

3162

Door: Cees Buys, 5 januari 2020

Vanmiddag was ik op bezoek in een schoolgebouw aan de Tweede Oosterparkstraat in Amsterdam waar de eerste 46 certificaten werden uitgereikt aan Turkse vluchtelingen die een IT-opleiding met succes hebben afgerond. De naam van de organisatie die deze cursussen geeft heet ‘PyCoders’ en wordt eveneens gerund door IT-experts die vluchtelingen waren met een Turkse achtergrond. Het doel van PyCoders is Turkse vluchtelingen met IT ervaring dan wel met IT-talenten deze scholing te geven waarna ze zo snel als mogelijk weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ze kunnen zo vrij snel (weer) een normaal leven te gaan leiden en tevens gaan bijdragen aan onze economie.

De leiding van PyCoders bestaat uit IT-specialisten die dit werk in Turkije ook deden op een hoog niveau. Deze mensen zijn veelal universitair geschoold en hebben minimaal hun bachelor-status. Deze mensen hadden al snel onderkend dat Nederland kampt met een structureel tekort aan IT-experts. De effecten daarvan kennen we inmiddels maar al te goed: de kosten van de IT-specialist in Nederland rijzen zo onderhand de pan uit. PyCoders wil daar beslist verandering in brengen door vanuit hun stichting zeer vele Turkse vluchtelingen (en ook Nederlanders met IT-talent en –ambitie) op te leiden tot IT-expert. Op deze wijze snijdt het met aan twee kanten: vluchtelingen uit de bijstand (en uit het AZC) en in een betaalde IT-job en een boost voor onze economie.

De Turkse vluchtelingen zijn gevlucht voor het Erdoğan-regime die in deze hoogopgeleide professionals (want dat zijn deze vluchtelingen vrijwel allemaal) om de één of andere reden een grote bedreiging ziet. Het zijn óf Koerden maar de meerderheid zijn leden van de zogenaamde ‘Hizmet’-beweging. Deze leden zijn volgelingen van de in de VS in ballingschap levende geestelijke leider Fethullah Gülen. Het Erdoğan-regime is klaarblijkelijk dermate bang voor deze groep mensen (bestaande uit rechters, advocaten, leraren, ondernemers, ambtenaren, politiemensen, journalisten, etc. etc.) dat dit regime op 15 juli 2016 een ‘vermeende coup’ in scene heeft gezet en de schuld daarvan in de schoenen heeft geschoven van Gülen waarna een ware heksenjacht op hen is losgebarsten. Vele Gülen-aanhangers zijn letterlijk overnacht alles wat ze bezaten verloren waarna ze het vege lijf hebben moete redden. Die Gülenisten die dit niet hebben gedaan of konden doen, zijn opgepakt en zitten (met ook hun baby’s en kinderen) in Turkse gevangenissen onder zeer barre omstandigheden.

Hier in AZC ’s, tonen ze een enorme veerkracht om weer van voren af aan te starten in een vreemd land, met een vreemde taal en dito mores en cultuurwaarden: Mission Impossible maar als je ziet hoe deze mensen elkaar helpen en stimuleren dan dringt dat ontegenzeggelijk zeer veel respect en compassie af. De kinderen van hen spreken in de regel na 6 – 8 maanden goed Nederlands, de jeugdigen tot circa 25 jaar hebben hier ongeveer 8 – 12 maanden voor nodig en voor de ouderen is dit wat lastiger maar na circa 2 jaar spreekt iedereen wel vloeiend Nederlands. Ze zijn als dan ook volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en vrijwel al deze mensen is ook uit de uitkering. Dat is overigens een heel ander plaatje bij de Turkse gemeenschap die een halve eeuw geleden deze kant op kwamen als gastarbeider.

De Turkse vluchtelingen van dit moment en dat geldt overigens ook zeer voor de uit Syrische, Irak en Iran afkomstige vluchtelingen. Deze laatste groepen wonen hier veelal an wat langer en vertonen  vergelijkbare integratiepatronen.

Ik zou de Nederlandse overheden willen wijzen op de enorme potentie voor Nederland die hier wordt getoond. Het trainen van deze Turkse vluchtelingen gebeurt nu volledig vrijwillig en er is inmiddels ook enige financiële nood ontstaan onder deze mensen. Pak nu je verantwoordelijkheden en subsidieer deze initiatieven: het levert ons op korte termijn reeds grote verdiensten op▪