Halsema en Ollongren ondertekenen woondeal voor betaalbare woningen

2654

Burgemeester Halsema en minister Kajsa Ollongren hebben vrijdagochtend een woondeal ondertekend voor de regio Amsterdam. Daarmee willen ze garanderen dat er de komende decennia in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voldoende woningen beschikbaar zijn.

Het is de bedoeling dat er tot 2040 nog zo’n 230.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij ligt de nadruk op betaalbare huizen voor lagere- en middeninkomens.

Eén van de maatregelen om dit te kunnen realiseren, is de zogenoemde ‘noodknop’. Met de ‘knop’ kan de gemeente snelle huurstijgingen tegengaan aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. Minister Ollongren heeft aangegeven met een uitwerking te komen op die beheersmaatregel.

Daarnaast willen de MRA en het Rijk ervoor zorgen dat woningcorporaties voldoende ruimte hebben om te investeren. Eerder riepen de corporaties zelf op om meer sociale woningbouw mogelijk te maken.

Bereikbaarheid ook op agenda

Dat zou hen moeilijk gemaakt worden door onder meer een stijgende verhuurdersheffing en regels omtrent verduurzaming. “De regio zet zich ervoor in dat corporaties voldoende locaties en mogelijkheden hebben om dit te kunnen realiseren”, staat in de Woondeal.

Verder hopen beide partijen een aantal knelpunten op te lossen. Betere bereikbaarheid staat bijvoorbeeld hoog op de agenda.

‘Forse investeringen’

Hoeveel het allemaal gaat kosten, is nog niet bekend. Wel geven de partijen aan dat er forse investeringen gedaan moeten worden. Ook zijn er beleidsaanpassingen nodig, waar nog niet op vooruit gelopen zou kunnen worden.

“Het huidige stelsel is minder wendbaar dan gewenst.”