Albert Heijn XL Osdorp Amsterdam manager Mustapha Tannane wilt verschillende bevolkinsgroepen verbinden tijdens de Ramadan met een iftar (vastenmaaltijd)

1692

Meerdere partijen zijn nu hierover in gesprek, zoals de Huis van de Aker, vrijwilligers van sociaal cultureel en educatief centrum Stichting Witboek, Stichting Animo Zaandam, en natuurlijk initiatiefnemer Albert Heijn XL in Osdorp. Er zijn mooie verbindende activiteiten ontstaan tijdens het wekelijkse overleg tussen deze partijen.


Net als vorige jaar zal er weer een Rumi voorstelling zijn met een Soefi Mystieke voorstelling met instrumenteel muziek (oa Ney fluit).

Enkele jaren geleden is er een soortgelijke iftar georganiseerd (Ramadan tent) de Dam plein door Stichting Islam en Dialoog (tegenwoordig Platform INS)

Het wordt een grote organisatie waarbij verschillende groepen het een bredere maatschappelijke activiteit van gaan maken. Slogan wordt dan ook ‘Amsterdam Osdorp Verbindt’ of ‘Centum Nieuw West Verbindt’.

Omdat de maand Ramadan staat voor delen met anderen en behoeftigen helpen, willen zij ook de Voedselbank en een andere hulporganisatie uitnodigen. Partners doneren namelijk jaarlijks tijdens de maand Ramadan ook aan de voedselbank in verschillende steden.

Zij willen ook dat de deelnemers in gesprek gaan met elkaar. Hiervoor willen zij de deelnemers willekeurig indelen in tafels waarbij ze voor de iftar met elkaar in gesprek zullen over vraagstukken die Amsterdam aangaan. Hierbij willen zij de gemeente ook vragen om Amsterdamse vraagstukken waar dan over gesproken en nagedacht kan worden door de deelnemers. Per tafel zullen zij dan ook gespreksleiders regelen die de input van de deelnemers zal notuleren, zodat zij dit ook kunnen terugkoppelen aan de gemeente.

Ze zijn nu bezig om een vergunning of toestemming te krijgen van de gemeente om deze iftar in de avond van 24 mei op het Osdorpplein te verwezenlijken.

Ook organiseren partners met een aantal vrijwilligers de platform iftarmee.nl , waarbij mensen zich kunnen aanmelden voor een iftar maaltijd bij mensen thuis tijdens de Ramadan. Vorige jaren waren er dan ook honderden aanmeldingen en hebben mensen elkaar ontmoet tijdens deze maand.