Minister ontkent dat Financiën DNB beschermde bij witwasaffaire ING

73

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het “verdedigbaar” en “valide” dat zijn ambtenaren zich bemoeiden met de antwoorden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op vragen die zij zelf over de witwasaffaire van ING stelden.

NRC schreef maandag dat Hoekstra en de top van DNB de reactie op de witwasaffaire van ING van afgelopen september met elkaar afstemden.

De krant, die het verhaal op het spoor kwam na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), stelde dat de minister op deze manier DNB uit de wind hield. Hoekstra bestreed dat beeld dinsdag in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuur. “Er zijn verduidelijkende vragen gesteld vanuit het ministerie aan DNB”, zei de bewindsman.

Hoekstra wekte destijds tegenover de Kamer de indruk dat DNB in de uitwisseling van informatie volstrekt onafhankelijk opereerde. De Kamer zou “nader bericht” krijgen zodra de gestelde vragen vanuit het ministerie waren beantwoord, schreef de bewindsman op 11 september vorig jaar.

Wat Hoekstra er toen echter niet bij zei, is dat er op dat moment al een conceptbrief met de antwoorden van DNB op het departement lag.

Werkwijze tast onafhankelijkheid aan

Die werkwijze tast de onafhankelijkheid van DNB aan, vindt D66-Kamerlid Joost Sneller. “Als je tot drie keer toe mee schrijft aan conceptbrieven, dan wek je de indruk dat er meer bemoeienis is met het onafhankelijke toezicht dan we zouden moeten willen”, zei hij dinsdag in de Kamer.

Ook PvdA’er Henk Nijboer was kritisch en vroeg zich af of Hoekstra de Kamer “voor de gek heeft gehouden”.

De bewindsman ontkende die aantijgingen. Nadat DNB en het ministerie de conceptbrieven met elkaar hadden gedeeld, zijn er “verduidelijkende vragen” gesteld vanuit Financiën. “Ik denk dat het logisch is dat het ministerie allerlei kritische vragen stelt”, aldus de bewindsman.

Hij verwierp daarmee de suggestie dat het stellen van de vragen en het wachten op de antwoorden enkel en alleen voor de bühne zouden zijn geweest.

“De toezichthouder is strikt onafhankelijk, maar is wel een instantie die onder mijn ministeriële verantwoordelijkheid valt”, vatte Hoekstra het dilemma samen. “Het ging hier niet over een kleinigheid, dus dat er extra secuur door ambtenaren op zinsniveau wordt gevraagd hoe zit het, vind ik wel verdedigbaar.”

ING trof schikking voor recordbedrag

Begin september werd er met ING een recordschikking van 775 miljoen euro getroffen omdat de bank tussen 2010 en 2016 het toezicht op witwassen en fraude door de eigen klanten stelselmatig niet op orde had.

Destijds ging vooral veel aandacht uit naar de poortwachtersfunctie van banken en hoe die in de toekomst beter en strenger kan worden ingevuld. De rol van DNB, de toezichthouder op de financiële sector, in de affaire bleef ook in het Kamerdebat erna onderbelicht.